Q-MED Academy PARYŻ 2010

  • certyfikat

    certyfikat

W czerwcu 2010r. miałam zaszcyt brać udział w niezwykle elitarnej konferencji ekspertów Masterclass mającym miejsce w Q-Med Academy w Paryżu.
Spośród kilku poruszanych zagadnień najważniejszym dla mnie było wystąpienie światowej sławy specjalisty, dr Javiera Beut. Przedstawił on w szczegółowy sposób anatomię okolicy oczodołu,zagrożenia wynikające z przebiegu ważnych naczyń krwionośnych w tej okolicy i możliwości wystapienia poważnych powikłań pozabiegowych po iniekcji kwasu hialuronowego przy użyciu igły.
Zaprezentował korzyści płynące ze stosowania mikrokaniul w tym obszarze.
Od tego czasu mikrokaniule zagościły na stałe w mojej praktyce.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com