Warsztaty w Royal College of Surgeons w Londynie

W pierwszych dniach stycznia dr Monika Kłapsia – Pawłów wzięła udział w elitarnych warsztatach w Royal College of Surgeons of England - jednym z najstarszych i najbardziej znanych ośrodków kształcących chirurgów w Anglii. Jest również jedna z nielicznych placówek w Europie organizująca praktyczne warsztaty, w formie Cadaver ( na zwłokach)  mające wspierać doświadczenie w chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej. Zajęcia poprowadziło trzech świetnych wykładowców: Dr Dalvi Humzah, Dr Philip Gilbert  oraz Profesor Vishy Mahadevan – chirurg, onkolog, badacz – doskonały znawca anatomii i doświadczony trener tego typu warsztatów.

Kilkunastoosobowa grupa lekarzy z Polski biorąca udział w tak zaawansowanych warsztatach miała możliwość poszerzenia i doskonalenia technik wykonywania zabiegów. Tak szeroka wiedza oraz techniczne umiejętności wpływają na  wyższy poziom bezpieczeństwa zabiegów przeprowadzanych we własnych praktykach

 
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com