XIV Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging

Podczas Kongresu były sesje i wykłady poświęcone różnym tematykom:  komórek macierzystych, osocza bogotapłytkowego, karboksyterapii, intralipoterapii, oraz cieszących się nieustającą popularnością kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej. Doświadczenia  i obserwacje innych lekarzy, ocenienie skuteczności danej metody lub techniki, czy też podsumowanie bezpieczeństwa i efektywności leczenia, to niezbędna wiedza dla  lekarza medycyny estetycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje wykład doktora  Philippe Berros z Francji, okulistę i chirurga, który podzielił się swoim olbrzymi doświadczeniem z zakresu zabiegów wykonanych w trudnej okolicy oka. Za pomocą kwasu hialuronowego, igły i kaniuli doktor Berros wykonuje operacje na powiece, przy czym są to procedury małoinwazyjne, a efekty spektakularne.

Ciekawe spostrzeżenia nasuwał wykład Dr Colette Carmen Camenisch ze Szwajcarii, która jest chirurgiem plastykiem, a dodatkowo specjalizuje się w zabiegach z wykorzystywaniem wypełniaczy i toksyny botulinowej. Doktor Camenisch  porównywała efekty, które uzyskiwała operując skalpelem z tymi, które osiąga za pomocą metod małoinwazyjnych.

Kongres jest możliwością do zapoznania się z nowościami technologicznymi, wymienienia się uwagami i doświadczeniami z innymi uczestnikami, czy też zagranicznymi prelegentami. Rynek medycyny estetycznej rozwija się bardzo szybko, ilość pacjentów zainteresowanych medycyną Anti-Aiging stale rośnie, dlatego obecność na takim Kongresie, jest obowiązkowa.

 

  • Z Prof. Romualdem Olszańskim

    Z Prof. Romualdem Olszańskim

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com